«

»

La Cambra de Comerç de Tortosa realitza una sessió informativa “Compliance penal: responsabilitat penal de les empreses, prevenció i prestigi corporatiu”

logo_cambra_tortosaLa Cambra de Comerç de Tortosa durà a terme aquest mes de juny una sessió informativa sobre Compliance penal: responsabilitat penal de les empreses, prevenció i prestigi corporatiu.

La reforma del Codi Penal del 2010 estableix que les persones jurídiques podrien ser declarades penalment responsables. Posteriorment en una nova reforma del 2015, es va establir a l’article 31 bis que la responsabilitat penal podria estar exempta si: “l’òrgan de l’administració ha adoptat i executat amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, models d’organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control idònies per a prevenir delictes de la mateixa natura o per a reduir de forma significativa el risc de la seva comissió”. En aquesta sessió s’informarà sobre la conveniència de la implantació i adopció de models de prevenció i detecció de riscos penals que puguin servir a les organitzacions com instruments de prova per acreditar el degut control, configurant-lo com eximent o atenuant de la pena que es pugui procedir.

 

Data: 15/06/2017

Data límit d’inscripció: 13/06/2017

 

Inscripció:

http://cambratortosa.com/ca/inscripcio/667?inscripcio=Sessi%C3%B3%20Informativa%20%22COMPLIANCE%20PENAL%3A%20RESPONSABILITAT%20PENAL%20DE%20LES%20EMPRESES%2C%20PREVENCI%C3%93%20I%20PRESTIGI%20CORPORATIU%22

 

Informació convocatòria:

http://cambratortosa.com/sites/default/files/formacio/667/documents/sessio_informativa_compliance_penal.pdf

 

Per a més informació:

Cambra de Comerç de Tortosa

  1. Cervantes, 7 – 43500 Tortosa – Tarragona,  Tel. 977 441 537
    Email: tortosa@cambratortosa.comemontagut@cambratortosa.com