«

»

Entrevista a Ignacio J. Casajús López, Director General de Vopak Terquimsa

Qui és Vopak Terquimsa i quins serveis ofereix des de les seves instal·lacions?
Vopak Terquimsa (Terminals Químics, S.A.) és una joint venture entre l’espanyola CLH, capdavantera al mercat domèstic en logística de productes petrolífers i Vopak capdavanter mundial en el sector de logística de líquids a doll.

A Terquimsa proveïm de serveis logístics assegurances i de qualitat per a líquids a doll, que inclouen des de la càrrega, emmagatzematge i descàrrega de productes químics, petrolífers i olis vegetals, fins a serveis de valor afegit com a dilucions, filtració, blending, transshiping…

A dia d’avui en el Port de Tarragona comptem amb una mica més de 388.000 m3 de capacitat d’emmagatzematge en tancs de diferents grandàries i materials, que van des dels 500m3 fins als 50.000m3. A més comptem amb accés a tres atracs per a descàrrega de bucs amb un calat excel·lent i alta interconnectivitat entre ells i 28 connexions per canonada amb les diferents empreses del cluster. Quant a altres mitjans de transport, comptem amb 14 torres de càrrega per a camions cisterna i un apartador ferroviari per a vagons cisterna. Finalment també disposem d’una planta embidonadora per carregar bidons o iso-contenidors.

Tota aquesta infraestructura ens permet ser molt flexibles i emmagatzemar pràcticament qualsevol producte químic o petrolífer, a més de minimitzar els temps d’espera i operació.

Parli’ns del perquè es van situar en el Port de Tarragona, des dels seus principis fins avui i dels seus futurs projectes?

La raó per situar-nos en el port de Tarragona va ser el complex industrial. En els inicis, fa més de quaranta anys, emmagatzemàvem olis, grasses i altres productes químics directament relacionats amb l’activitat industrial de Tarragona. Posteriorment hem anat creixent juntament amb el cluster químic i hem desenvolupat la terminal de Tarragona de forma apropiada per als requeriments que els nostres clients han anat tenint. Ha estat un creixement orgànic que ha succeït d’una manera molt natural.

Encara que dels 388.000 m3 que tenim a Tarragona, gairebé 150.000m3 són de productes petrolífers, avui dia respecte als líquids el nostre focus està en l’emmagatzematge de productes químics, components, grasses i olis vegetals, gasos liquats, etc.

Històricament hem estat una terminal industrial, que atenia al clúster químic de Tarragona, encara que des de fa uns anys comencem a desenvolupar més la component de import-export ja que el desenvolupament del mercat espanyol així ho demandava i la connectivitat del port anava millorant. En els últims temps hem aconseguit consolidar aquesta funció de distribució i per a alguns productes hem convertit a Tarragona en un hub regional, on es consoliden càrregues que després es reexpedeixen a altres punts del mediterrani occidental.
En el futur, el nostre pla estratègic 2012-2016 contempla una ampliació de la capacitat d’emmagatzematge per atendre als nous fluxos provinents d’Orient Mitjà, Estats Units i Sud-Amèrica.

Quins avantatges troben en el Port de Tarragona? I, per què es van associar a APPORTT?
Un dels factors diferenciadors en la nostra indústria són les infraestructures. En aquest sentit, el Port de Tarragona ha realitzat una planificació excel·lent, amb una visió de futur al meu entendre molt encertada. L’ampliació del calat en el moll de la química ha suposat un avantatge competitiu fonamental pel que fa a altres punts del mediterrani. D’altra banda, el nou moll de la química ens proporciona visibilitat a nivell internacional, ja que en un hub és important no només comptar amb una massa crítica suficient, sinó també amb potencial futur de creixement.

La nostra associació a APPORTT és la conseqüència lògica del compromís de Terquimsa amb el port de Tarragona. Compartim l’objectiu d’aconseguir que Tarragona es converteixi en un punt de referència en el mediterrani occidental.

Quina opinió els mereix l’aposta del Port de Tarragona de l’ampliació del moll de la Química?
Com comentava abans, em sembla una aposta estratègica molt encertada per moltes raons. Dotar al port d’un calat de més de 15 metres per a productes químics suposa convertir-se en l’únic port en el mediterrani amb capacitat per atracar vaixells de gran grandària i posicionar-se en l’avantguarda de l’activitat portuària. Aquesta és la tendència en el sector, on per posar un exemple, s’acaben de noliejar dos nous bucs de 70.000 tones de pes mort per a transport de químics, cosa que fins no fa molt semblava impensable.
En part gràcies a aquesta ampliació serà possible atreure molts nous fluxos, ara que la situació dels mercats i els recents desenvolupaments a EUA i Àsia han canviat de forma dramàtica el mapa de fluxos de producte tradicional. És molt probable que en els propers anys vegem nous productes entrant o sortint d’Europa i Tarragona.

Què els sembla l’aposta pel clúster químic AEQT i Port de Tarragona?
En aquestes èpoques de canvis i nous balanços energètics globals, solament podran sobreviure els clústers químics que estiguin ben integrats, que tinguin clares estratègies i un pla de negoci sòlid i consistent. El clúster químic de Tarragona és la materialització d’aquesta necessitat.
Ajuntar els esforços de la indústria productiva i la logística és simplement fer el pas natural de posar en valor allò que ja s’estava fent de fet. Però també és important des del punt de vista polític, social i educatiu, ja que dóna forma a un dels més importants motors de desenvolupament del territori.
Present i futur de les terminals químiques en el Mediterrani?
El Present: Molta variabilitat i incertesa i forta competència, no solament a nivell local, sinó també i sobretot amb la resta d’enclavaments logístics/productius del nostre entorn.

El futur dependrà de les decisions que es prenguin avui en la indústria química i a Europa a nivell legislatiu. A pesar que existeixen molts riscos i algunes febleses a la zona europea, a Tarragona amb el clúster químic, la posició geogràfica, les inversions en el port i l’excel·lent nivell dels operadors logístics presents, tenim moltes bases al nostre favor per aconseguir que sigui un futur pròsper i amb èxit.