«

»

ENTREVISTA A QUIM SENDRA – President PIMEC Tarragona

 

Entrrevista Quim Sendra Ens pot explicar breument els objectius de la patronal PIMEC que vostè presideix?
Com a organització empresarial més representativa de Catalunya, PIMEC representa i defensa els interessos i els valors de la PIME i els autònoms davant de les administracions, la resta d’agents socials i la societat en general, i contribueix activament al seu creixement i a la seva competitivitat. A més, PIMEC ofereix a les petites i mitjanes empreses tots els serveis i eines que ajudin a fer-les més fortes i competitives en un mercat global i sense fronteres. Ens basem en els valors de la independència, l’honestedat i la transparència.


Quines són les principals inquietuds i apostes de futur a curt i llarg termini que es planteja PIMEC?

Treballem en molts temes per assolir que les pimes siguin més competitives, productives i aportin més riquesa i llocs de treball. Un d’ells és reduir la pressió fiscal, que és quasi el doble que en la resta d’empreses. S’ha generat una operativa en la fiscalitat que fa que les grans companyies es puguin desgravar en aspectes com la innovació i la internacionalització, on les petites empreses no podem entrar, essent discriminatòria la nostra quota fiscal. Un altre cavall de batalla és l’energia. Hem fet molts estudis que demostren que les condicions i evolució del preu de l’energia i els seus costos són molt més grans per a les pimes a Espanya que en els països del nostre entorn.

 

També treballem per millora l’accés de les pimes a la contractació pública. No existeix cap empresa més important en el país que l’Administració pública, que contracta el 18% del PIB de l’Estat. S’està tramitant al Congrés una llei que ha de facilitar l’accés de la pime a la contractació pública, però continua fent-ho de manera discriminatòria.
Finalment, la morositat és una de les nostres grans creuades. No és just que les empreses facin la seva feina i prestin el seu servei sense que se’ls hi pagui ni en temps ni en forma. És absolutament inexplicable que, havent canviat com ho han fet les lleis, es continuï pagant tard i sense prendre mesures al respecte.

Quines considera que són les infraestructures clau per a la competitivitat de Tarragona?
PIMEC porta a terme una tasca activa de defensa de l’execució d’infraestructures clau per al desenvolupament i la competitivitat del territori.

Una de les infraestructures més necessàries és el Corredor del Mediterrani. La seva capacitat per connectar la indústria tarragonina amb els principals nuclis econòmics internacionals de forma directa i per a desenvolupar el sector logístic, fan injustificable la seva tardança.

El Corredor del Mediterrani també es fa necessari per aprofitar una infraestructura molt important al territori com és el Port de Tarragona. La manca crònica d’inversions, com el Corredor i l’A-27, el servei insuficient per part dels punts d’inspecció duanera (PIF), i també el conflicte de l’estiba, plenament d’actualitat, erosionen la nostra competitivitat i desvien tràfic a altres ports.

Cap on creu que ha d’evolucionar el món empresarial a Tarragona?

Considerant que el teixit empresarial del territori està format, majoritàriament per petites i mitjanes empreses, creiem que una involucració efectiva amb ensenyament ens permetria millorar la competitivitat empresarial. Amb això vull dir que si l’empresa i formació avancen de forma conjunta, podrem millorar els nostres perfils professionals que s´han d´integrar a l´empresa. Un altre tema important crec és que les nostres pimes han  de treballar per a la recerca de nous mercats. Avui en dia, en un món tan globalitzat, la internacionalització és un factor clau per al creixement de les pimes.
Si el teixit empresarial pot incidir en els processos de formació, serà més fàcil que puguem trobar perfils professionals adients a les nostres pimes i així poder ser més productius.

 

Un altra tema, crec important és que l´empresari ha de creure més en les associacions de polígons. PIMEC dóna suport directe a diferents associacions d’empresaris i propietaris de polígons industrials i sensibilitza el teixit empresarial sobre els avantatges de l’associacionisme.

PIMEC vetlla per millorar la situació de les empreses ubicades als polígons i afavorir l’arribada de noves empreses que generin més ocupació i riquesa al territori.

Finalment, què esperen de la comunitat portuària i d’una agrupació com Apportt?

Confiem en el Port de Tarragona com a facilitador de l’exportació i la comercialització dels productes locals a l’exterior. És una eina cabdal per al desenvolupament econòmic del territori, a l’àmbit logístic i per facilitar l’entrada de matèries primeres i productes desenvolupats per empreses locals. Així mateix, sabem que Apportt, com a agrupació que representa les institucions provincials i locals, sector turístic, pesquer, transport i serveis, potencia aquesta infraestructura importantíssima per al Camp de Tarragona.