«

»

Opinió Josep F. Font – President AEQT

Repsol Josep Francesc Font (3)Port i química, sinergia i futur

El naixement ara fa tres anys i escaig del clúster químic ChemMed, que lideren el sector petroquímic i el Port de Tarragona, no va ser un moviment casual, tot el contrari. La voluntat/necessitat de crear una marca que agrupi la indústria i tot el seu entorn sorgí de manera natural, com a conseqüència d’una realitat integrada que fa més de 50 anys que dura.

Port i química són dues cares d’una mateixa moneda, Tarragona. Exerceixen de motor econòmic per al territori i són el principal focus de generació d’ocupació. Costaria entendre la capitalitat de Tarragona com a pol químic més important del sud d’Europa sense un port com el tarragoní al costat, o costaria entendre el protagonisme del Port en el rànquing espanyol sense una indústria potent que l’utilitzi com a porta d’entrada i sortida. De fet, aquestes afirmacions se suporten amb dades com les següents: la indústria química i petroquímica genera el 60% dels moviments que es produeixen al Port de Tarragona, és el primer exportador de la província (amb un 56% del total de les vendes que fan les empreses de Tarragona a l’exterior); i com a ChemMed genera més d’11.000 llocs de treball i n’indueix un total de 36.000.

Xifres que són indicadors no només de la importància de les dues institucions, sinó que són el resultat de treballar braç a braç durant més de mig segle. A través de l’AEQT i l’Autoritat Portuària, durant questes cinc dècades s’han creat sinergies i engegat projectes que avui dia diferencien Tarragona dels seus competidors, tant a l’àmbit portuari com a escala industrial. Les plantes d’aigua regenerada, els Parcs Químics de Seguretat amb bombers propis, l’emissari comú o el rack Dixquimics, que connecta el Port i les empreses químiques entre elles, són alguns dels projectes mancomunats que han nascut de la unió d’esforços, del fet d’anar a la recerca de solucions comunes als reptes comuns.

I amb aquesta voluntat s’ha treballat, va néixer ChemMed i encarem el futur. Sabem que la indústria química serà una de les que més creixerà a escala mundial fins a 2030. Un creixement que respon al fet que la química és l’encarregada de donar respostes als reptes de la humanitat. I a Tarragona volem formar part d’aquest futur. Per això hem de seguir treballant junts per ser competitius i sostenibles, i no podem permetre que elements com el preu de l’energia elèctrica o el Corredor del Mediterrani minvin la capacitat d’atraure inversions. Si som atractius, generarem oportunitats per al sector, per al territori i, sobretot, per a la gent que el forma.