APPORTT - Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona, A.I.E

Estatuts

Posted in L'empresa

DENOMINACIÓ, DURACIÓ I DOMICILI SOCIAL

L’agrupació d’interès econòmic, constituïda en escriptura pública el 27 de juliol de 1992 i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, es denomina AGRUPACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL PORT DE TARRAGONA, AIE; té personalitat jurídica pròpia i caràcter mercantil. S’ha de regir pels seus estatuts degudament aprovats i registrats; per la Llei 12/1991, de 29 d’abril, i, supletòriament, per les normes reguladores de la societat col·lectiva que resultin compatibles amb la seva naturalesa específica.

Descarregar els estatuts aquí

Uneix-te a nosaltres

socio
Fes-te soci d'APPORTT i descobreix tots els avantatges que tenim per a la teva empresa

Arxiu històric

Què fem per vostè?

APPORTT representa a tots els empresaris, promocionant els seus interessos econòmics, per a aconseguir que el Port de Tarragona sigui l'alternativa més eficient.

On estem?

Passeig de l'Escullera, s/n,
43004 Tarragona - Spain

mapa

Contacta amb nosaltres

phone977 259 400 Ext: 1322

mailapportt @porttarragona.cat