Omplir el següent formulari amb el document d'adhesió i amb les dades de l'empresa i acompanyat dels documents que es soliciten.

1.-Dades personals de la persona que compareix en nom de l'entitat.
 • Nom i cognoms
 • Domicili personal
 • Edat
 • Professió
 • N.I.F.
 • Fotocòpia D.N.I.
2.- Escriptura constitució o bé
 •  Acta fundacional o data de constitució
 • Estatuts o reglaments interns
 • Modificacions Estatuts si les hi ha.
 • Si és una Societat Anònima la Escriptura d'adaptació a les S.A.
3.- N.I.F de l'empresa/entitat
4.- Dades del Registre:
 • o bé en el Registre Mercantil o
 • Adscrites a l'òrgan que pertanyin (Departament de treball de la Generalitat, Registro de Asociacions Profesionales, Centre de Mediació,Arbitratge i Conciliació...)
5.- Documentar els càrrecs de les personas que firmen les certificacions (Secretari, President...)
6.- Acord d'adhesió (model adjunt)

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Informació requerida
Nom i cognoms *
Domicil personal
Edat
Professió
N.I.F.
Fotocòpia D.N.I.
Email *
Telèfon
Escriptura constitució o estatuts de la seva empresa
N.I.F de l'empresa/entitat
Dades del Registre / Registre Mercantil
Documentar les càrregues de les persones que firmen
Acord d'adhesió firmat

 

APPORTT és el Responsable del tractament de les dades personals de Usuari i li informa que aquestes dades seràn tractats de conformitat amb el que disposa a les normatives vigents a la protecció de dades personals, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) . Llegir condicions de privacitat