ASFAC-ASS.CATALANA DE FABRICANTS D'ALIMENTS COMPOSTOS

ASFAC és una organització professional de caràcter sectorial que té com a objectiu coordinar, representar, gestionar, fomentar i defensar els interessos col•lectius dels seus associats davant els organismes públics i de tercers, a la vegada que presta diferents serveis, activitats i suport, amb l'objectiu de procurar el millor desenvolupament de l'activitat empresarial de fabricació de pinsos compostos.

Llistat de serveis:

COMUNICACIÓ

Permet mantenir-se informat sobre l'actualitat del sector: publicacions de notícies sobre l’evolució dels mercats i l’actualitat del sector porcí, avícola i de primeres matèries, novetats legislatives, notificacions

d’òrgans i institucions, convenis....

CONSULTES TÈCNIQUES

ASFAC ofereix als seus associats un servei d’atenció de consultes tècniques (etiquetatge, pinso medicaments, inspeccions, medi ambient, logística i transports, reglament d’higiene….) amb l’objectiu d’orientar i assessorar en tot moment al soci, per tal de trobar la

millor solució possible a cada situació.

CONSULTES JURÍDIQUES

Com a complement de les consultes tècniques, ASFAC també ofereix un servei específic als socis, prestat per advocades professionals, d’atenció a qüestions exclusivament jurídiques, d’interpretació de normativa, problemàtiques concretes en la fabricació

de pinsos i altres temes més específics, com el seguiment de procediments oberts per via administrativa.

AUDITORIES INTERNES

ASFAC ofereix un servei d’auditoria interna a les fàbriques de pinsos que té com a finalitat revisar, informar, aconsellar i resoldre dubtes dels diferents aspectes legals a complir com també donar suport per tal d’adaptar-se a tots els requeriments que es demanen

en les diferents inspeccions oficials.

JORNADES

ASFAC organitza periòdicament jornades, tallers i sessions informatives relacionades amb el món de l’alimentació animal amb l’objectiu d’ampliar coneixements pel que fa a la fabricació de pinsos, com també donar resposta a d’altres qüestions que son

d’interès i actualitat per al sector. Algunes d’aquestes activitats són de caràcter intern i reservat exclusivament als associats, mentre que d’altres estan dirigides a un públic ampli, sempre relacionat i especialitzat

amb la fabricació de pinsos.

REPRESENTACIÓ

Una de les principals tasques d’ASFAC és la defensa dels interessos col·lectius del sector, per la qual cosa l’associació manté regularment un programa de relacions amb les administracions competents en matèria de fabricació de pinsos, així com també amb altres entitats i institucions. Per altra banda ASFAC té signats convenis de col·laboració amb diferents entitats, amb l'objectiu d'oferir a les empreses associades avantatges i opcions que permetin beneficiar-se de la pertinença a l'associació.

Contact