APPORTT participa en la Jornada "Diagnosi d'Economia Blava al territori

"L'Agrupació per la Promoció del Port Tarragona va participar el passat 10 de maig a la Jornada "Diagnosi d'Economia Blava al territori", organitzada per l'Ajuntament de Tarragona-Tarragona Impulsa

L'acte va estar presidit pel president del Port de Tarragona, Saül Garreta, qui va donar la benvinguda als assistents.

Tot seguit, va prendre la paraula en Manel Castaño, Conseller d'Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Tarragona qui va explicar l'impuls de l'economia blava com a estratègia de creixement econòmic i generador al territori.

Va donar pas a la Cristina Altadill, Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local a Tarragona Impulsa que va explicar el calendari, fases i objectius del projecte de la planificació estratègica, detallant la diagnosi d'ocupacions, perfils professionals, necessitats formatives i tendències de futur dels sectors econòmics vinculats a l'economia blava a Tarragona i la seva àrea d'influència.

I finalment va prendre la paraula en Francesc Quintana, consultor a Transferència de recursos avançats i nous serveis SL (UTRANS) qui va explicar les diferents fases del projecte, la metodologia i la detecció de necessitats amb tots els agents implicats.

Per finalitzar hi va haver torn obert de paraules i en Manel Castaño va tancar la jornada agraint l'assistència dels presents i poder comptar amb la col·laboració de tots els agents implicats.

Image
Image