APPORTT - Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona, A.I.E

Com fer-se soci?

Posted in Agrupats / socis

Formalitzar el full d'inscripció, amb les dades de l'empresa i acompanyanr-ho dels documents que es sol.liciten.
 
1.-Dades personals de la persona que compareix en nom de l'entitat.
 • Nom i cognom
 • Domicili personal
 • Edat Professió
 • N.I.F.
 • Fotocòpia D.N.I.
 
2.- Escriptura constitució o bé
 • Acta fundacional o data de constitució
 • Estatuts o Reglaments interns
 • Modificacions Estatuts si les hi ha.
 • Si és una Societat Anònima l'Escriptura d'adaptació a les S.A.
 
3.- N.I.F de l'empresa/entitat
 
4.- Dades del Registre:
 • o bé en el Registre Mercantil o
 • Adscrites a l'òrgan que pertanyin (Departament de treball de la Generalitat, Registre d'Associacions Professionals, Centri de Mediació,Arbitratge i Conciliació...)
 
5.- Documentar els càrrecs de les persones que signen les certificacions (Secretari, President...)
 
6.- Acord d'adhesió (model adjunt)

Uneix-te a nosaltres

socio
Fes-te soci d'APPORTT i descobreix tots els avantatges que tenim per a la teva empresa

Arxiu històric

Què fem per vostè?

APPORTT representa a tots els empresaris, promocionant els seus interessos econòmics, per a aconseguir que el Port de Tarragona sigui l'alternativa més eficient.

On estem?

Passeig de l'Escullera, s/n,
43004 Tarragona - Spain mapa

Contacta amb nosaltres

phone977 259 400 Ext: 1322 mailapportt @porttarragona.cat